Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

Výstrojní řád popisuje doporučené vzory a typy stejnokroje domobrance Zemské domobrany a je určen všem domobrancům, kteří chtějí dobrovolně a na vlastní náklady vyjádřit příslušnost k Zemské domobraně, resp. ke spolku ZEM-DOM z.s.

Zemská domobrana nemá v žádném případě v úmyslu předstírat, že jsou domobranci součástí Armády ČR ani jiných ozbrojených sborů ČR. Následující doporučené označení stejnokroje domobrance má proto za cíl maximálně se od těchto sborů odlišit tak, aby nemohlo docházet k záměně. Domobrancům je doporučeno využít v maximální míře odlišujících prvků, aby se vyhnuli případnému přestupkovému řízení.

Podrobněji viz VÝSTROJNÍ ŘÁD.