Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

V sedmém díle Minipříručky domobrance se bude David Buchtela (velitel Republikové rady Zemské domobrany) zabývat problematikou konfliktních situací a případného zásahu domobrance (nebo občana) proti útočníkovi. Tato část Minipříručky tak navazuje na předchozí část věnovanou domobraneckým hlídkám, kdy se může hlídka nebo jednotlivý domobranec velmi snadno ocitnout v konfliktní situaci. V souvislosti s teroristickými útoky v řadě evropských zemí a připravované novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR se tato část věnuje i problematice případného použití palné zbraně na veřejnosti (např. proti teroristovi).

V šestém díle Minipříručky domobrance se budeme zabývat problematikou hlídkové činnosti skupin Národní domobrany s využitím praktických zkušeností a doporučení z hlídkové činnosti skupiny POLABSKÁ LEGIE z Brandýsa nad Labem sepsaných velitelem této skupiny a velitelem regionu ČECHY-STŘED Ivanem Veselým.

V pátém díle Minipříručky se bude Jaromír Jelínek věnovat obranným prostředkům a jejich vhodnosti i nevhodnosti pro domobrance. V následujícím textu se budeme věnovat volně prodejným a tedy snadno dostupným obranným prostředkům. Tato kategorie je však natolik obsáhlá a rozmanitá že je velmi těžké postihnout všechny možnosti.

Ve čtvrtém díle Minipříručky domobrance se bude Jaromír Jelínek věnovat zbraním kategorie B, C (na zbrojní průkaz) a kategorie D (volně prodejným zbraním po dovršení 18 let, tedy skutečně dostupných pro každého).