Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

V minulých týdnech se opět aktivně rozjela jedna z hlavních činností domobrany – patrolování v ulicích měst. Velení Zemské domobrany vyšlo vstříc pozitivním ohlasům občanů i některých samospráv a doporučilo všem svým skupinám zintenzivnit tuto veřejně prospěšnou činnost.

Na doporučení reagovaly dvě české a tři moravské skupiny, které ve svých městech zahájily dosud jen nepravidelnou, zkušební, činnost při patrolách na vytipovaných problematických místech ve svých městech. Po uskutečnění několika takových patrol dojde k vyhodnocení reakcí občanů, vedení radnic a městské policie, a následně skupina stanoví další postup, zejména četnost konaných patrol.

Znovu se ukázalo, jak užitečný je nápad, který jako první do praxe zavedla skupina Polabská legie z Brandýsa nad Labem, a který dlouhodobě s úspěchem provozuje skupina Zemské domobrany v Nymburku.

V neděli 24. června se vydali členové skupiny Zemské domobrany Nemesis Mělník a jeden bojový pes na půldenní pochodové cvičení. Ve snaze spojit příjemné protažení těla s bližším poznáním svého okolí bylo jako námět cvičení vybráno poznávání části předválečné pevnostní linii, nazývané „Liběchovská příčka“, která byla v letech 1936 - 1938 budována od Mělníka po obec Medonosy.

Necelé dva měsíce po skončení velmi úspěšného výcvikového kempu v Žítkové uspořádala skupina Zemské domobrany Přerovští lvi další trojdenní výcvikovou akci. Tentokrát se vzhledem k příznivému počasí konala pod stany, a to u obce Roštění ve dnech 15.-17. Června 2018.

Hlavním tématem cvičení byla „První pomoc civilní a válečné medicíny", a to jak  teorie, tak zejména praktické ukázky a výcvik. Pod vedením velmi zkušeného profesionálního záchranáře Zdeňka Žižky, náčelníka Zdravotnicko-humanitární odboru republikového štábu ZD, měli možnost účastníci absolvovat 1. stupeň povinného výcviku domobrance v odbornosti První pomoc a získali tak patřičné dovednostní označení na svoji uniformu.

Doplňující činností byla také střelba do terčů ze vzduchovky a flobertky a večerní posezení u táboráku, debatní klub i s kytarou, písničkami a podpůrnými prostředky.

V Moravskoslezském kraji vznikly od nového roku 2 skupiny Zemské domobrany. Setkáváme se společně pravidelně nejméně 1x měsíčně. Vždy se domluvíme dopředu na obsahu cvičení. Od ledna jsme měli tyto akce: Topografie – školitelem byl bývalý příslušník AČR, zrychlený přesun lesem 9 km při  - 12° C, střelby z krátké i dlouhé zbraně pod dohledem profesionálních instruktorů na otevřené střelnici, 2 x nácvik zelené taktiky, dále trénink a seznámení se s CQB opět pod dohledem zkušených instruktorů.