Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

 

Dlouho připravované cvičení všech skupin Zemské a Národní domobrany, doplněné o účastníky z řad asociované organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír s názvem „Jarní míza 2019“ úspěšně proběhlo v měsíci březnu.

Po dobrých zkušenostech z minulých cvičení i tato proběhla ve dvou termínech a na dvou místech – moravské skupiny měly možnost setkat se v bývalé vojenské základně na východě Moravy, obdobný výcvik následně o dva týdny později provedli domobranci z českých skupin na rozhraní Šumavy a Českého lesa nedaleko od bavorských hranic. Už tato skutečnost předurčovala téma české části cvičení – tedy ostraha státní hranice, kde vzorem domobranců je skvělá historie jednotek Stráže obrany státu (SOS) z konce 30. let, kdy stejně jako nyní hrozilo naší zemi smrtelné nebezpečí ze směru d Německa. Tématem výcviku moravských skupin byla příprava na předvídatelné mimořádné situace, včetně nácviku boje proti gerilovým skupinám a součinnost s jednotkami armády a policie.

Nedílnou součástí taktických cvičení jsou vždy též velitelsko-štábní cvičení, kde jsou velitelé a příslušníci štábů dlouhodobě cvičeni ve všech oblastech vojenského umění, zkušenými instruktory zejména z řad bývalých důstojníků armády i policie a předávají novým velitelům své znalosti a zkušenosti. Značný důraz je kladen také na odborný výcvik velitelů, kdy se učí nejen velení podřízeným jednotkám, ale také činnostem při zabezpečení přípravy a vedení akcí v mimořádných situacích. Součástí cvičení tentokrát byla tématika Ochrany proti zbraním hromadného ničení (včetně praktických ukázek), praktické ukázky využití dronů při průzkumné činnosti a obraně, využití spojovací techniky a radiokomunikace, tvorba taktických plánů obrany určených míst a oblastí, nejnovější trendy ve vývoji a využití zbraní, atd.

Několikrát v rámci výcviku padlo jméno čínského vojenského teoretika Sun-c’, autora světoznámé eseje “O umění válečném”. Pro nevzdělané sluníčkáře a sinophoby, kteří by chtěli domobranu tímto propojit s aktuálními čínskými zájmy u nás, dodáváme, že tento uznávaný vojenský teoretik žil v letech 544 – 496 před naším letopočtem, a že z jeho moudrosti čerpá po dobu dvou a půl tisíce let každý moudrý vojevůdce a je vyučován na všech slušných vojenských školách východu i západu.

Tento moudrý pán kdysi napsal:

„Vítězí ten, kdo ví, kdy může či nemůže bojovat“.

- apt -