Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

 

Dlouho připravované cvičení všech skupin Zemské a Národní domobrany, doplněné o účastníky z řad asociované organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír s názvem „Jarní míza 2019“ úspěšně proběhlo v měsíci březnu.

Po dobrých zkušenostech z minulých cvičení i tato proběhla ve dvou termínech a na dvou místech – moravské skupiny měly možnost setkat se v bývalé vojenské základně na východě Moravy, obdobný výcvik následně o dva týdny později provedli domobranci z českých skupin na rozhraní Šumavy a Českého lesa nedaleko od bavorských hranic. Už tato skutečnost předurčovala téma české části cvičení – tedy ostraha státní hranice, kde vzorem domobranců je skvělá historie jednotek Stráže obrany státu (SOS) z konce 30. let, kdy stejně jako nyní hrozilo naší zemi smrtelné nebezpečí ze směru d Německa. Tématem výcviku moravských skupin byla příprava na předvídatelné mimořádné situace, včetně nácviku boje proti gerilovým skupinám a součinnost s jednotkami armády a policie.

Nedílnou součástí taktických cvičení jsou vždy též velitelsko-štábní cvičení, kde jsou velitelé a příslušníci štábů dlouhodobě cvičeni ve všech oblastech vojenského umění, zkušenými instruktory zejména z řad bývalých důstojníků armády i policie a předávají novým velitelům své znalosti a zkušenosti. Značný důraz je kladen také na odborný výcvik velitelů, kdy se učí nejen velení podřízeným jednotkám, ale také činnostem při zabezpečení přípravy a vedení akcí v mimořádných situacích. Součástí cvičení tentokrát byla tématika Ochrany proti zbraním hromadného ničení (včetně praktických ukázek), praktické ukázky využití dronů při průzkumné činnosti a obraně, využití spojovací techniky a radiokomunikace, tvorba taktických plánů obrany určených míst a oblastí, nejnovější trendy ve vývoji a využití zbraní, atd.

Několikrát v rámci výcviku padlo jméno čínského vojenského teoretika Sun-c’, autora světoznámé eseje “O umění válečném”. Pro nevzdělané sluníčkáře a sinophoby, kteří by chtěli domobranu tímto propojit s aktuálními čínskými zájmy u nás, dodáváme, že tento uznávaný vojenský teoretik žil v letech 544 – 496 před naším letopočtem, a že z jeho moudrosti čerpá po dobu dvou a půl tisíce let každý moudrý vojevůdce a je vyučován na všech slušných vojenských školách východu i západu.

Tento moudrý pán kdysi napsal:

„Vítězí ten, kdo ví, kdy může či nemůže bojovat“.

- apt -

 

 

 

Navzdory přání úředníků Ministerstva vnitra a BIS, kteří opakovaně ve svých zprávách hovoří o trvalých rozporech mezi velením Zemské a Národní domobrany, proběhlo v prvních dvou víkendech měsíce prosince společná cvičení obou domobran ZIMNÍ VÍTR. Cvičení proběhla na dvou místech, kdy zvláště cvičily moravské a zvláště české skupiny. Hlavním cílem cvičení bylo prověření součinnosti obou domobran, které již nyní koordinují svůj výcvik díky jednotné metodice, vzniklé prací vojenských odborníků ve společném štábu (do práce štábu se navíc stále více zapojují bývalí důstojníci a praporčíci z organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír).

V sobotu 22. září proběhlo v brdských lesích (samozřejmě mimo chráněné území, neboť domobranci ctí zákony a mají rádi přírodu této země) taktické polní cvičení PODZIM 2018, kterého se zúčastnilo několik set domobranců ze skupin Zemské domobrany i spřátelených organizací, a to zejména z české části domobrany.

Účastníci výcviku měli možnost prakticky si vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů, z nichž mnozí se v nedávné minulosti účastnili zahraničních misí naší armády, celou škálu dovedností, od taktiky boje malých skupin, průzkumná činnost, osvobozování rukojmích a boj v zastavené ploše, radiospojení, první pomoc při zraněních utrpěných v boji, a další neméně důležité činnosti.

Díky pěknému počasí a kvalitně připravenému programu odjížděli domobranci velmi spokojeni a zase o něco více vycvičenější, lépe připraveni naplnit poslání domobrance.

Proběhlo další školení velitelů a štábů

Součástí taktického cvičení PODZIM 2018 bylo také pokračování výcviku, zaměřeného na velitele a jejich štáby, od stupně velitel skupiny výše. Tři desítky velitelů skupin, okresů a krajů mělo možnost zdokonalit svoje velitelsko-štábní umění prostřednictvím řady přednášek a praktických cvičení v poli, které vedli zkušení důstojníci v záloze s mnohaletými zkušenostmi z velení a štábní činnosti.

Po skončení výcvikové části programu proběhlo velitelské shromáždění, kde představitelé Zemské domobrany přítomné velitele a členy štábů informovali o nedávné kampani, zaměřené proti činnosti domobrany. Účastníci velitelského shromáždění na závěr s potěšením přivítali činnost investigativních novinářů, zejména z Mladé fronty Dnes, díky nimž byla odvedena velmi dobrá práce na poli propagace Zemské domobrany a myšlenky domobranectví obecně. Ohlasy čtenářů v rámci diskusí pod články jasně ukázaly, že většina čtenářů činnost domobrany podporuje. Což se ostatně ukázalo na značném nárůstu zájmu o vstup do domobrany, jak to hlásí velitelé ze všech krajů.