Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

CO JE ZEMSKÁ DOMOBRANA?

Zemská domobrana je dobrovolný spolek osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), spíše symbolicky ozbrojený, pochopitelně pouze legálními zbraněmi v souladu se zákonem, s územní organizační strukturou. Jeho úkoly jsou spíše strážní (obrana oblasti, ve které žije rodina), než vojenské. Šíříme vzdělávání veřejnosti, jak se zachovat se při řešení různých nenadálých krizových situací. Vše, co děláme, děláme dobrovolně, ve svém volném čase a na vlastní náklady.

Zemská domobrana je spolek registrovaný pod Ministerstvem spravedlnosti a jako takový (včetně všech jeho členů) dbáme platných zákonů ČR a kdykoli jsme připraveni hájit ústavní pořádek a demokratické zřízení naší vlasti. Naší pozicí není rusofilie, amerikanismus či islamismus. Naší pozicí je vlastenectví, suverénní a svobodná Česka republika. Přejeme si dobré vztahy se všemi státy, s důrazem na sousední země, které o to mají a budou mít zájem, a nejsou zapojeny do porušování zákonů a mezinárodního práva. Jsme pro pomoc potřebným, ale pouze dle našich možností, a ne na úkor vlastního obyvatelstva.

Jsme pro státem podporované branné spolky, s úzkou spoluprací s policií a armádou, pro možnost šíření domobraneckých myšlenek k ochraně rodiny, obce a státu, a pro výchovu mládeže k vlastenectví.

Roky již fakticky neexistuje Civilní obrana a ochrana obyvatelstva, dokonce ani základní povinná vojenská služba. Na rozdíl např. od Polska, Německa, Rakouska…., kde všude je stále zachována. Nemluvě o státech jako Švýcarsko či Izrael, kde má domobrana (civilní obrana) dlouholetou tradici. Proto je v zájmu každého občana, aby se připravoval v kompetentním spolku, jako je např. Zemská domobrana, pod vedením zkušených instruktorů. Navíc získá teoretické informace a praktické zkušenosti, jak zabezpečit sebe a svoji rodinu. Na ochranu a obranu nebude nikdy sám, v organizovaném kolektivu je síla.

Je tady ještě jedna možnost, služba v Armádě ČR či aktivních zálohách armády. Pro aktivní vlastence však není možná, protože každý zájemce o tutuo službu musí podepsat, že není extrémista. V dnešní době je ale bohužel každý aktivní vlastenec označován za fašistu, rasistu, xenofoba, prostě za extrémistu

Místní domobrana se především postará o svoje rodiny. Proč by se také měla starat o lidi, kteří se dnes do-mobrancům vysmívají, kteří domobranu jen pomlouvají, anebo se vůbec na krizové situace nepřipravují? Domobranci jsou vedeni k tomu, aby převedli do praxe získané teoretické znalosti a praktické dovednosti, jakým způsobem si zabezpečit pro sebe a své blízké zásoby např. potravin (s důrazem na dlouhodobé přežití) a jak se celkově připravovat na různé krizové situace. Domobrana ve spolupráci se starostou, (či jiným zastupitelem) s policií, popř. s armádou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) (v případě nenadálých situací) pomůže zajistit pořádek ve městě nebo v obci.

CO NENÍ ZEMSKÁ DOMOBRANA, ANEB NEPRAVDIVÉ MÝTY

Domobranci představují značnou hrozbu, protože chtějí převzít moc ve státě. -> To v žádném případě, protože za nikoho ten chlév čistit nebudeme, ať si ten svůj bordel dají do pořádku sami... Místní domobrana se především společně postará o svoje rodiny a své blízké.

Domobranci běhají po lesech se zbraněmi, nabitými ostrými náboji. -> To rozhodně ne! Pokud domobranci cvičí v lese, nebo v opuštěném objektu, ať je to nácvik přesunu, taktika obranného boje a tak dál, zásadně s maketami zbraní. Zbraně na zbrojní průkaz používáme zásadně jen na oficiální střelnici!

Domobranci jsou nebezpeční magoři, kteří nosí zbraně nabité ostrými náboji. -> Opět lež! Každý držitel zbrojního průkazu je prověřen policií ČR, tj. splňuje ze zákona podmínky bezúhonnosti i spolehlivosti, musí dodržovat a dodržuje předepsané zákony.

Domobranci při patrole podél hranice vyhlížejí uprchlíky. -> Hloupost! Domobranci podél hranic provádějí hlídkovou činnost, ne z důvodu, že by momentálně hledali imigranty, ale z důvodu, aby dopodrobna poznali terén. V případě, že by policie, nebo armáda byla nasazena na hlídání hranic, vždy se jim hodí lidé, kteří dobře znají terén a mají určité vojenské znalosti.

Domobranci při patrole ve městě vyhlížejí uprchlíky. -> Další hloupost! Domobranci ve městě provádějí hlídkovou činnost, ne z důvodu, že by momentálně hledali imigranty, ale z důvodu aby dopodrobna poznali terén. Pokud během své činnosti zjistí trestnou činnost, nebo výtržnost, přivolají hlídku policie, popř. rychlou záchrannou službu.

Domobrana je parta násilníků a bitkařů, kteří chtějí udělat ve městě pořádek podle svého, a nedostali by se nikdy k armádním zálohám. -> Nesmysl! Ve skutečnosti jsme většinou tátové a mámy od rodin, kteří milují svoji vlast a svoji rodinu, a chtějí být připraveni, a ne zaskočeni, jakoukoli nenadálou situací. Do aktivních záloh se domobranec nemůže dostat z důvodu, že dnes jsou vlastenci označováni za extrémisty a také někteří z nás již mají nad 60 let. Jinak řada dříve narozených domobranců sloužila v ČSLA, a tak by nemusela absolvovat povinný základní šestitýdenní výcvik v aktivních zálohách.

Všichni domobranci doslova milují Rusko. -> Opět nepravda! Ne všichni jsou přívrženci Ruské federace, ale historie dává přívržencům Ruska za pravdu.

Z Ruské federace dostává domobrana peníze. -> Znovu lež! Pokud bychom dostávali finanční podporu z Ruské federace, byli bychom dnes již mnohem dál v organizování a působení Zemské domobrany. Žádné peníze nedostáváme ani od ministerstva vnitra ani od ministerstva obrany ani od jiné tuzemské či zahraniční instituce. Veškeré náklady si každý domobranec musí platit ze svého, ať je to uniforma, výstroj a výzbroj, a veškeré další náklady.

Domobranci chtějí rozpoutat občanskou válku. -> Naopak! Chceme žít v míru a rozhodně si nepřejeme válčit. Ale uvědomujeme si nutnost být připraveni na jakékoli krizové situace. Podporujeme vznik obdobné organizace, jako byl kdysi SVAZARM, a naším dlouhodobým cílem je znovuzavedení výuky civilní ochrany a obrany obyvatel pro širokou veřejnost.

Domobranci jsou k smíchu. -> Opravdu??? Že si někdo zvedne fyzičku, naučí se sebeobranu a první pomoc? Tím rozhodně nikomu neubližuje. Vysmívat se lidem, kteří dávají jasně najevo, že jsou připraveni bránit sebe, své blízké a svoji vlast, je přinejmenším ubohé.

Domobranci porušují zákony. -> Zákony v ČR platí pro každého, bez výjimky. Všichni budou za porušení jakéhokoli zákona potrestáni naprosto stejně, takže je úplně jedno, jestli zákon poruší člen domobrany, nebo občan v civilu. My všichni, kdo jsme v domobraně (a i naši sympatizanti), si s plnou vážností uvědomujeme nutnost dodržovat zákony ČR, už jen proto, aby tu zbytečně nevznikl chaos a bezpráví.