Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

Do Zemské domobrany (spolku ZEM-DOM z.s.) může vstoupit každý bezúhonný občan České republiky, který souhlasí s CÍLI ZEMSKÉ DOMOBRANY a STANOVAMI SPOLKU ZEM-DOM z.s., je ochoten a připraven se aktivně podílet na jejich realizaci a své odhodlání prokáže vyplněním evidenčního formuláře zvolením příslušnosti k projektu ZEMSKÁ DOMOBRANA.

___________________________________________________

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ ČLENA SPOLKU

___________________________________________________

Každý, kdo vyplní evidenční formulář, se stává členem Zemské domobrany, resp. spolku ZEM-DOM z.s., pokud projde všemi třemi stupni ověření:

1. Ověření příslušnou krajskou radou dle bydliště (působiště) zájemce o členství

2. Ověření bezpečnostním odborem spolku ZEM-DOM z.s. (BOSS)

3. Uhrazení členského příspěvku ve výši 100,- Kč / rok na účet spolku ZEM-DOM z.s.

Při procesu ověřování nového zájemce o členství se postupuje dle "presumce souhlasu", tj. zájemce se stává automaticky členem spolku ZEM-DOM z.s., pokud nedojde v některém z uvedených stupňů ověřování k zamítnutí členství, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od registrace. V případě zamítnutí členství bude zájemci vrácen uhrazený členský příspěvěk.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje uživatele webových stránek projektu ZEMSKÁ DOMOBRANA (dále jen Uživatele) jsou spolkem ZEM-DOM z.s. (dále jen Provozovatelem) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

S osobními údaji Uživatele bude Provozovatel nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti Uživatele, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje Uživatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatelů nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů struktur spolku ZEM-DOM z.s. za účelem zajíštění splnění požadavku Uživatele a za účelem správy a provozování informačního systému spolku ZEM-DOM z.s. (systém ZEDOS). Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je registrační formulář chráněn s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů Uživatelů v informačním systému Provozovatele je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Při používání webových stránek projektu ZEMSKÁ DOMOBRANA Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na webových stránkách projektu ZEMSKÁ DOMOBRANA mohou být uvedeny odkazy na internetové adresy, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů webových stránek.

---

S případnými dotazy se obraťte na celorepublikové INFOCENTRUM Zemské domobrany.