Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

Dne 26.2.2019 byla, na společném jednání vrcholných představitelů, uzavřena dohoda o vzájemné podpoře a spolupráci mezi spolky ZEM-DOM z.s. a Českoslovenští vojáci v záloze za mír z.s.

Předmětem dohody je všestranné poskytování vzájemné oboustranně prospěšné podpory a spolupráce, realizované na principech rovnoprávnosti, partnerství a vzájemné výhodnosti, především v oblastech:

* civilní ochrana a obrana

* bezpečnost a branná příprava

* propagace míru

Dne 10. dubna 2018 se v Dobrušce (v Královéhradeckém kraji) sešlo vedení spolku ZEM-DOM z.s. s vedením odboru ochrany obyvatelstva Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Cílem setkání byla především vzájemná výměna informací o dosavadní činnosti obou subjektů a porada o možnostech budoucí spolupráce v oblasti civilní obrany, prevenci a ochraně obyvatelstva v obcích České republiky, tj. v oblastech působnosti domobraneckých skupin. Na setkání byla domluvena i spoluúčast na několika akcích pořádaných v brzké budoucnosti, o kterých budeme na stránkách Zemské domobrany informovat.

V sobotu 21. dubna 2018 se na východní Moravě, doslova jen pár kilometrů od hranic se Slovenskem, uskutečnilo první setkání zástupců Zemské domobrany ČR s velením slovenské domobranecké organizace Slovenskí Branci.

Projekt Slovenskí Branci na Slovensku úspěšně funguje více než 6 let a má tak svoje počáteční období za sebou. Velitele ZD se seznámili s velmi dobře zavedeným (a také velmi intenzivním, taktické cvičení na úrovni oddílu probíhá skoro každý týden) systémem výcviku oddílů i součinnosti v rámci nasazení všech sil SB. Například koncem měsíce dubna proběhne komplexní nasazení všech oddílů sil SB na plnění bojových stabilizačních úloh v rámci operace VENDETA 2018. Velmi zajímavé byly také podněty velitele SB Petra Švrčeka směrem k propagaci vstupu do domobrany zejména u mladých lidí. Jsme velice rád, že jsme se mohli seznámit s fungováním domobrany v bratrském Slovensku a věříme, že se od SB můžeme hodně naučit. Na oplátku můžeme domobrance ze Slovenska ujistit, že i v nás mají přátele a partnery, na které se mohou spolehnout.