Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

Již druhý měsíc pokračuje skupina Zemské domobrany Nemesis Mělník na organizování pravidelných kurzů boje z blízka pro členy skupin domobrany a jejich rodinné příslušníky.

Výcvik vedou místní zkušení instruktoři ve spolupráci s izraelským bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem, odborníkem a instruktorem bojového umění Krav Maga, boje s nožem, bezpečnosti a praktické střelby.

David cvičí již od šesti let a soustavně se učí a udržuje si aktuální informace z oboru. Od roku 1996 žije trvale v Praze v České republice a již 15 let dobrovolně navštěvuje školy, učí děti sebeobraně podle Krav Maga. Před 5 lety začal též navštěvovat různé besedy, kde sdílí informace a své názory o radikálním islámu, jeho souvislosti s terorismem a vysvětluje jak posílit bezpečnost v ČR.

S domobranou ho spojují společné postoje proti masové nelegální migraci a reálnému nebezpečí z přijímání imigrantů z kulturně a nábožensky odlišného prostředí, což může vyústit až ke ztrátě celoevropské identity a charakteru a k ZÁNIKU naší země a národa.

Skupina ZD Nemesis nabízí kolegům z ostatních domobraneckých skupin poslední volná místa v pořádaných kurzech.

- apt -

 

 

 

(MPNZ - Malé Politicky Nekorektní Zamyšlení)

Narazíš na lidi, kteří ti řeknou, že správná je jenom jedna cesta, tato, které věří právě oni, a budou tě přesvědčovat, že bys měl nebo měla mít stejný názor, jako mají oni. Ale každý se musí rozhodnout sám za sebe“. Tato slova byla spisovatelem Davidem Michiem (v knize „Dalajlámova kočka“) vložena do úst Jeho Svatosti Dalajlámovi. Tedy někomu, kdo je mezi sluníčkáři a „lidmi lepšího charakteru“ (mezi které však ani při nejlepší vůli nelze považovat pana exministra Kalouska, tak zoufale mávajícího tibetskou vlajkou) velmi vážen a ctěn. Přesto si tato slova jen málo berou k srdci a dělají často pravý opak toho, co měl na mysli Dalajláma.

 

Autor: Aleš Přichystal (výňatek z knihy „Přežít nebo zemřít“)

Krok PRVNÍ

Přestaňme být politicky korektní. Začněme mluvit opět přirozenou řečí. Když je něco černé, řekněme, že je to černé, Když je něco bílé, konstatujme, že je to bílé – i kdyby to bylo „nemoderní“ a „politicky nekorektní“. Nebojme se nahlas a všem říci, že král je nahý, když to jasně a zřetelně vidíme. Čím více nás bude, tím více náš hlas bude něco znamenat.

Krok DRUHÝ

Poslední dobou lidé stále ochotněji postupují svoje dřívější kompetence státu v domnění, že dobrý stát se o ně v každé situaci – dobré či zlé – patřičně postará. Kde kdysi fungovala rodina, dnes ji nahrazuje stát. Musíme si své kompetence od státu vzít zpět. Ovšem to bude vyžadovat, abychom byli skutečně občansky a politicky aktivní. Přijít jednou za pár let k volbám a dát svůj hlas straně nebo politikovi, který má nejvíce billboardů nebo televizních šotů, a následně na něho další čtyři roky nadávat, není to správné politické uvědomění.

„Vlastenec není ten, kdo mluví o lásce ke své zemi, ale ten, kdo je připraven za ni položit život.“

Vasilij Zajcev, legendární sovětský odstřelovač v bitvě u Stalingradu

 

Často slyším na adresu domobranců slova despektu a opovržení – jo, to jsou ti obtloustlí staříci nebo životem nedocenění muži středního věku, kteří běhají po lesích a hrají si tam na vojáky. Něco mezi neškodnými blázny a naivními hlupáky. Navíc proč bychom měli mít nějakou domobranu, když tu máme profesionální armádu a stále se rozrůstající neméně profesionální policejní sbor? Často tato slova slýcháme právě od těchto profesionálů. Podle názoru již značně neprofesionálních úředníků Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra „jednotlivé buňky (domobrana žádné buňky nezná, základní taktickou jednotkou jsou skupiny – pozn. autora) často tvoří jednotlivci, převážně důchodového a předdůchodového věku. Někteří z nich jsou aktivní jen ve virtuálním prostředí“ (Projevy extremismu a předsudečné nenávisti Souhrnná situační zpráva 3. čtvrtletí roku 2018“, MV ČR)

Je tomu skutečně tak, opravdu nemáme nic lepšího na práci, než si ve svém volnu hrát na vojáky? Cvičit, vylepšovat si vybavení, získávat další zkušenosti, organizovat se, zocelovat a stmelovat?