ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako "domobranci", spíše symbolicky ozbrojených, pochopitelně pouze legálními zbraněmi v souladu se zákonem, s územní organizační strukturou. Úkoly a poslání jsou spíše preventivní a strážní (obrana oblasti, ve které žije rodina), než vojenské. Divize Z.D. šíří vzdělávání veřejnosti, jak se zachovat se při řešení různých mimořádných a krizových situací.